Kinh hoàng - Sét đánh trúng máy bay trong khi đợi cất cảnh