Tuổi dần

Ai mà có bạn bè người thân cầm tinh con cọp thì đúng là tu 10 kiếp mới gặp, lí do là đây!

Ngày đăng: 12/09/2016 - 10:20
Hổ là con vật xếp thứ ba trong mười hai con giáp, nó đại diện cho sự uy quyền, dũng cảm và lòng gan dạ.