Móng nhà

Kì lạ ngôi nhà giữa Hà Nội: nền nhà nóng ran bất thường chín cả trứng gà, chủ nhà đào lên để tìm

Ngày đăng: 12/06/2016 - 20:29
Gia đình anh P., thử đập quả trứng gà vào nền thì thấy gần chín quả trứng, đặt lá chuối tươi lên lá liền héo lại.