lưu trữ dữ liệu

Tạo được vật liệu mới tăng khả năng ghi nhớ và lưu dữ liệu

Ngày đăng: 11/27/2016 - 14:27
Các nhà vật lý ở Đại học bách khoa Lausanne, Thụy Sĩ và Trung tâm bức xạ xincrotron châu Âu đã tạo ra được một loại vật liệu mới trên cơ sở peropkit, có thể được sử dụng để sản xuất các thiết bị ghi và lưu giữ dữ liệu.